Welkom bij Biosimilars Nederland

Biosimilars Nederland heeft als doel bij te dragen aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van de zorg in Nederland.

Onze aandacht is vooral gericht op biologische geneesmiddelen. De kosten daarvan stijgen het hardst. Maar gelukkig zijn er alternatieven die even goed maar in de regel minder duur zijn: biosimilars. Biosimilars zijn versies van dure originele middelen die – na het aflopen van patenten – op de markt kunnen komen na een strenge beoordeling door het Europese Geneesmiddelen Agentschap en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Daarbij is vastgesteld dat de kwaliteit net zo goed is (en mogelijk beter) dan het originele merkproduct, en dat er voor patiënten geen verschillen zijn in werkzaamheid en veiligheid. Zij voldoen in alle opzichten aan dezelfde kwaliteitseisen als andere biologische geneesmiddelen. Met een gepaste inzet van biosimilars in de zorg kunnen honderden miljoenen euro’s worden bespaard, die dan gebruikt kunnen worden voor nieuwe geneesmiddelen die we nodig hebben. Daarmee dragen biosimilars bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en komt er financiële ruimte voor (dure) innovaties.

Biosimilars Nederland is niet commercieel en probeert onafhankelijke informatie te geven over biologische geneesmiddelen, waaronder biosimilars. Daarvoor werkt Biosimilars Nederland samen met onderzoekers, artsen, apothekers, verzekeraars en patiënten (en hun organisaties).

Lees hier verder

Laatste Nieuws

Update per april 2022 van door de EMA-geregistreerde biosimilars

11 mei 2022

IBN Kerngroep lid Liese Barbier, apotheker-onderzoeker aan de KU Leuven, heeft weer een actueel overzicht gemaakt van alle door de EMA goedgekeurde biosimilars, stand per april 2022 (na de CHMP-vergadering maart 2022). Via deze link komt u bij 2 overzichten: een spreadsheet gesorteerd op registratiedatum en op merknaam, met alle indicaties erbij. Het tweede overzicht […]

Lees verder

Biosimilars in België

26 april 2022

Intussen meer dan 15 jaar na de intrede van de eerste biosimilar kent België nog steeds een laag gebruik van biosimilaire geneesmiddelen over de verschillende therapeutische klassen heen. In 2016 werden de eerste acties ondernomen om het gebruik van biosimilars te verhogen. Er werd toen een convenant afgesloten met alle betrokken partijen om het hoofd […]

Lees verder

Webinar ReumaNet Biosimilars in België: Het perspectief van de patiënt

05 maart 2022

Op donderdag  24 februari jl. had ReumaNet Yannick Vandenplas te gast. Vandenplas is verbonden aan het centrum voor Klinische Farmacologie en Farmacotherapie (KU Leuven) als doctoraatsonderzoeker. Hij onderzocht hoe patiënten staan tegenover biosimilars en of er in de patiëntenpopulatie een reden  gevonden kan worden waarom biosimilars in België zo weinig worden gebruikt. Hij legt zijn onderzoek en de bevindingen uit. Herbekijk de opname hier.

Lees verder

Eindrapportage programma BOM (2018-2021)

01 maart 2022

Via deze link krijgt u de eindrapportage van het Programma Biosimilars op Maat zoals IBN en IVM dat samen hebben uitgevoerd van 2018 – 2021. In de Eindrapportage kunt u lezen over de gekozen aanpak, welke leermiddelen er in het kader van het programma zijn gemaakt (zie ook onder aan deze pagina) en de resultaten […]

Lees verder
Wilt u dit delen via: