Welkom bij Biosimilars Nederland

Biosimilars, het begin

Toen in 2006 de eerste biosimilars op de markt kwamen, werden deze relatief snel geaccepteerd in de ziekenhuizen. De eerste klasse van biosimilars waren substitutieproducten – waaronder epoetine en filgrastim – en lieten vrij eenvoudig zien dat het wel goed zat met de werkzaamheid. De farmacovigilantieprogramma’s toonden betrekkelijk snel dat er geen echte problemen waren. Inmiddels zijn de prijzen van deze middelen enorm gedaald en miljoenen bespaard in de zorg.

Lees hier verder

Laatste Nieuws

Update oktober 2019 beschikbaar van door de EMA geregistreerde en toegelaten biosimilars

12 november 2019

En de biosimilars die momenteel ter beoordeling bij de EMA zijn aangemeld

Lees verder

Uitgaven van intramurale dure geneesmiddelen volgens de GIP database

06 november 2019

Recent zijn uitgaven van intramurale dure geneesmiddelen volgens de GIP database verschenen (zie link)  -> Zie het overzicht Intramurale dure geneesmiddelen 2014-2018 Hieronder een tabel m.b.t .de uitgaven van oa rituximab. De uitgaven zijn gedaald van 62 naar 44 miljoen terwijl het aantal patiënten is toegenomen van 7112 naar 9050. Dit is natuurlijk het effect […]

Lees verder

Waar staat Biosimilars Nederland voor?

16 oktober 2019

Missie: Biosimilars Nederland beoogt een vergroting van de doelmatigheid en duurzaamheid in de zorg door bij te dragen aan de kostenbeheersing bij de uitgaven aan biologische geneesmiddelen. Zij wil dit doen door kennis en ervaring over gebruik van biosimilars – gelijkwaardige varianten van bestaande biologische middelen, maar met een lagere prijs – over te brengen […]

Lees verder

Update beschikbaar van door de EMA geregistreerde en toegelaten biosimilars

03 september 2019

En de biosimilars die momenteel ter beoordeling bij de EMA zijn aangemeld

Lees verder