Welkom bij Biosimilars Nederland

Biosimilars Nederland heeft als doel bij te dragen aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van de zorg in Nederland.

Onze aandacht is vooral gericht op biologische geneesmiddelen. De kosten daarvan stijgen het hardst. Maar gelukkig zijn er alternatieven die even goed maar in de regel minder duur zijn: biosimilars. Biosimilars zijn versies van dure originele middelen die – na het aflopen van patenten – op de markt kunnen komen na een strenge beoordeling door het Europese Geneesmiddelen Agentschap en het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Daarbij is vastgesteld dat de kwaliteit net zo goed is (en mogelijk beter) dan het originele merkproduct, en dat er voor patiënten geen verschillen zijn in werkzaamheid en veiligheid. Zij voldoen in alle opzichten aan dezelfde kwaliteitseisen als andere biologische geneesmiddelen. Met een gepaste inzet van biosimilars in de zorg kunnen honderden miljoenen euro’s worden bespaard, die dan gebruikt kunnen worden voor nieuwe geneesmiddelen die we nodig hebben. Daarmee dragen biosimilars bij aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en komt er financiële ruimte voor (dure) innovaties.

Biosimilars Nederland is niet commercieel en probeert onafhankelijke informatie te geven over biologische geneesmiddelen, waaronder biosimilars. Daarvoor werkt Biosimilars Nederland samen met onderzoekers, artsen, apothekers, verzekeraars en patiënten (en hun organisaties).

Lees hier verder

Laatste Nieuws

Factsheet ranibizumab

13 maart 2023

In verband met de komende introducties van 3 recent door de EMA goedgekeurde biosimilars van Lucentis (ranibizumab), heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik IVM samen met Biosimilars Nederland een Factsheet gemaakt over deze 3 nieuwe biosimilars: Byooviz, Ranivisio en Ximluci. Injecties met Lucentis en de biosimilars worden  gebruikt door oogartsen bij oedeem van de retina in het oog.

Lees verder

Klinisch-farmacologisch toptijdschrift geheel gewijd aan voortschrijdende inzichten biosimilars

24 februari 2023

Het toptijdschrift Clinical Pharmacology & Therapeutics (CPT) kwam in januari 2023 met een themanummer vrijwel geheel gewijd aan biosimilars. Waarom doet een wetenschappelijk toptijdschrift dat? Want volgens velen is het onderwerp biosimilars toch ‘klaar’?

Lees verder

Vierjaarsontwikkeling uitgaven dure geneesmiddelen en aantal behandelde patiënten

24 februari 2023

In de Monitor Medisch Specialistische Zorg 2022 staat een uitgebreide paragraaf over de uitgavenontwikkeling en het gebruik van ’dure’ geneesmiddelen door patiënten.

Lees verder

Verslag van de 18e Medicines for Europe Conference over Biosimilaire Geneesmiddelen (Brussel, 6-7 okt 2022)

24 februari 2023

Medicines for Europe (MFE) is de Europese branche-organisatie van farmaceutische bedrijven die generieke en biosimilaire geneesmiddelen ontwikkelen en/of in de handel brengen. Het is dus een industriële belangenorganisatie. Ze organiseert jaarlijks een speciale conferentie over biosimilars, wat een smeltkroes is van alle belanghebbenden in dit veld.

Lees verder
Wilt u dit delen via: