Over IBN

Het ontstaan van Initiatiefgroep Biosimilars Nederland
Tegenwoordig is er veel nieuws rondom het verloop van patenten van biologische geneesmiddelen en de komst van biosimilars in Nederland. Er is een breed aanbod van informatie over biosimilars en deze informatie wordt door verschillende partijen en op verschillende manieren aangeboden.

Hierdoor kan een versnipperd beeld ontstaan of wordt er tegenstrijdige of onjuiste informatie aangeboden, waardoor het voor patiënten en zorgprofessionals niet duidelijk is of biosimilars nu wel of geen effectieve en veilige geneesmiddelen zijn. Het is daarom belangrijk dat er één centraal onafhankelijk platform in Nederland is, waar iedereen terecht kan voor feitelijke informatie rondom goedgekeurde biosimilar geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn, of gaan komen.

Met ingang van 1 september 2017 is Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland opgericht. Stichting IBN streeft ernaar haar werkgebied uit te breiden, waar financieel middelen voor nodig zijn. Een stichting biedt, behalve de financiële betrouwbaarheid, voordelen om fondsen te werven.

Onze missie
Initiatiefgroep Biosimilars Nederland streeft er naar om het expert biosimilar platform van Nederland te zijn, waar patiënten en zorgprofessionals terecht kunnen voor vragen en antwoorden over biosimilars. Daarnaast helpen wij patiënten en zorgprofessionals om feit & fictie te scheiden, sleutelkennis te delen, en op verzoek bij te dragen aan actuele ontwikkelingen zoals artikelen, symposia en doelmatigheidsinitiatieven.

Onze visie
Wij willen dat zorgprofessionals en patiënten in Nederland dezelfde biosimilar-taal spreken. Biosimilars volgen een nieuw geneesmiddel-ontwikkelmodel; op grond van de strenge beoordeling door de Europese en Nederlandse Geneesmiddelenautoriteit zijn het zonder voorbehoud effectieve, veilige en goedgekeurde geneesmiddelen, die gelijkwaardig zijn aan het origineel biologisch geneesmiddel.

Onze werkwijze
Initiatiefgroep Biosimilars Nederland (IBN) is het aanspreekpunt in Nederland op het gebied van biosimilars. IBN biedt een platform aan alle voorschrijvers van geneesmiddelen, (ziekenhuis-)apothekers, patiënten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, vertegenwoordigers van het farmaceutisch bedrijfsleven en leden van zorgverzekeraars. Door multidisciplinair samen te werken, feitelijke informatie en ervaring uit de praktijk bij elkaar te brengen en te bediscussiëren, en deze gezamenlijk opgedane kennis op nationaal niveau te delen, kan de kwaliteit van informatie en het kennisniveau van patiënten en zorgprofessionals verbeteren. Dit doet IBN onder andere door het uitgeven van de IBN-Nieuwsbrief.

Onze uitgangspunten

  • Het belang van patiënten staat voorop.
  • Wij laten ons leiden door feitelijke informatie.
  • We gebruiken begrijpelijke taal, heldere bewoordingen en zijn transparant.
  • Het leidende kader is om tot gezamenlijke maatschappelijk verantwoordelijkheid te komen waarin alle betrokken partijen (patiënt, ziekenhuis, zorgverzekeraar en geneesmiddelenfabrikant) zich inzetten voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

De bestuursleden van IBN

De leden van de Kerngroep IBN