NVZA Toolbox Biosimilars

De NVZA Toolbox Biosimilars is een praktische handleiding bedoeld als ondersteuning voor het succesvol implementeren van biosimilars in het ziekenhuis.
Met de komst van biosimilars ontstaat er een nieuwe optie de prijs van dure geneesmiddelen te verlagen.
Biosimilars stimuleren immers de marktwerking in de geneesmiddelenmarkt, met behoud van kwaliteit van zorg.
Het voorschrijven van een biosimilar in een ziekenhuis is echter geen doel op zich. Het gaat erom dat er meer keuzes ontstaan. Daardoor daalt ook bij het originele geneesmiddel (originator) de prijs.

Deze handleiding helpt u als zorgprofessional in het ziekenhuis om de implementatie van biosimilars zorgvuldig en op transparante wijze toe te passen.
Het concept biosimilar is nog niet voor iedereen duidelijk. Het is van groot belang dat de feiten en fictie over biosimilars van elkaar gescheiden worden. Om die reden is het essentieel dat de ziekenhuis- of poliklinische apotheker als objectieve informatiebron optreedt, en over een bijbehorend implementatieplan beschikt. Het eerste deel van deze handleiding beschrijft daarom de inhoud, het tweede deel betreft een praktische handreiking voor implementatie in uw ziekenhuis.