Informatie over het 2de IBN Biosimilars Symposium

2e Nationaal IBN Biosimilars Symposium – thema: Overstappen

Eind 2016 waren er meer dan 20 biosimilars geregistreerd door het Europese Geneesmiddelen-agentschap (EMA), en er zijn er nog zo’n 20 aangemeld voor registratie. Voordat we een jaar verder zijn, zullen artsen kunnen kiezen uit 40 biosimilars om voor te schrijven en kunnen patiënten er hun voordeel mee doen: behandeld worden met biologische geneesmiddelen die heel wat minder kosten dan de oorspronkelijke merkproducten. Terwijl de werkzaamheid en veiligheid niet verschilt van het origineel. In Europa hebben we nu meer dan 10 jaar biosimilars op de markt, en in die 10 jaar is er geen enkel noemenswaardig incident geweest. Het patroon van bijwerkingen van biosimilars is niet anders gebleken dan dat van de referentie-producten. Dat hoeft niet echt te verbazen, want biosimilars voldoen op alle vlakken aan precies dezelfde kwaliteitscriteria als alle andere geneesmiddelen die op de markt komen. Het hoogwaardige en kritische beoordelingssysteem van de EMA en van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft aantoonbaar goed gewerkt. Tegen 2019-2020 kunnen de structurele besparingen voor de zorg oplopen tot 200 miljoen Euro of meer per jaar.

Download hier het hele document

Download hier het programma

Ondanks de objectieve, verifieerbare feiten is er bij artsen en patiënten terughoudendheid bij de acceptatie van biosimilars. Biosimilars zijn een nieuwe groep geneesmiddelen – naast innovatieve producten en generieke geneesmiddelen – die volgens een ander model worden ontwikkeld en geregistreerd. Deze onbekendheid leidt tot onzekerheid, en onzekerheid leidt tot terughoudendheid, een alleszins begrijpelijke reactie. Om die reden is in 2013 de Initiatiefgroep Biosimilars Nederland opgericht (IBN, www.biosimilars-nederland.nl). Het hoofddoel van de IBN is feitelijke informatieverstrekking over biosimilars in de Nederlandse setting, waarbij we feiten van fictie proberen te onderscheiden. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan het debat over kosten en toekomstbestendigheid van onze geneesmiddelenvoorziening. Op 3 september 2015 traden wij naar buiten met een eerste nationaal educatief biosimilar symposium dat veel aandacht heeft getrokken. Nu gaat de IBN een volgende stap maken.

Op 12 januari 2017 volgt een 2e Nationaal IBN Biosimilar-symposium, ditmaal in Congres en Meeting Center Eenhoorn te Amersfoort – tegenover NS Station Amersfoort.

De dag zal in het teken staan van overstappen van innovator-product naar biosimilar: kan dat, is het veilig, wat zijn de randvoorwaarden, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Over het gebruik van biosimilars bij patiënten die nog niet worden behandeld met een biologisch geneesmiddel bestaat onderhand weinig verschil van mening. Maar kun je een patiënt die naar tevredenheid met een duur merkproduct wordt behandeld laten overstappen naar een (veel) goedkoper alternatief? De vraag stellen alleen al wekt wantrouwen op….. Zijn er adequate prikkels voor artsen apothekers om dit door te voeren? Die vragen rechtvaardigen een dag van voorlichting en discussie om daar meer helderheid over te krijgen.

In het (Engelstalige) ochtendprogramma wordt stilgestaan bij overstap-onderzoek met biosimilars. Daarbij zal onze keynote speaker, Professor Tore Kvien uit Oslo, hoofdonderzoeker van het Noorse NorSwitch onderzoek, de resultaten van dat onderzoek komen toelichten en deelnemen aan het debat. We staan ook stil bij Nederlandse ervaringen en bij de statistische principes van dit type vergelijkend onderzoek.

In het (Nederlandstalige) middagprogramma beginnen we met meer feitenmateriaal: hoeveel onderzoek is er eigenlijk gedaan naar overstappen bij de verschillende middelen. Daarna laten we de verschillende betrokken groepen aan het woord, zoals medisch specialisten, patiënten, en zorgverzekeraars. Daarbij is er ook aandacht voor twee belangrijke initiatieven. Er is een informatie-set (‘toolkit’) ontwikkeld ter ondersteuning van ziekenhuizen om het proces van overstappen in goede banen te leiden. Daarnaast heeft het nationale Bijwerkingencentrum Lareb het initiatief genomen om de veiligheid van alle biologische geneesmiddelen te gaan volgen.

Voor zorgverleners is voor het symposium accreditatie aangevraagd waarbij deelname aan het symposium geldt als officiële nascholing.

Wij hopen u op 12 januari in Amersfoort te mogen begroeten op ons 2e IBN-symposium. Aanmelden kunt u via deze link.

Namens de organisatoren,
Prof. Dr. Arnold G. Vulto
Hoogleraar ziekenhuisfarmacie & Praktische Farmacotherapie, ErasmusMC Rotterdam