Welkom bij Biosimilars Nederland

Biosimilars, het begin

Toen in 2006 de eerste biosimilars op de markt kwamen, werden deze relatief snel geaccepteerd in de ziekenhuizen. De eerste klasse van biosimilars waren substitutieproducten – waaronder epoetine en filgrastim – en lieten vrij eenvoudig zien dat het wel goed zat met de werkzaamheid. De farmacovigilantieprogramma’s toonden betrekkelijk snel dat er geen echte problemen waren. Inmiddels zijn de prijzen van deze middelen enorm gedaald en miljoenen bespaard in de zorg.

Nadat in 2015 middelen van de tweede klasse – infliximab en etanercept – op de markt kwamen, was er grotere weerstand. Door onbekendheid met het ontwikkelmodel van biosimilars waren zowel voorschrijvende artsen als patiënten terughoudend met het accepteren van deze kwalitatief hoogwaardige maar veel goedkopere alternatieven.

Tientallen overstap-onderzoeken bij vrijwel alle indicaties hebben inmiddels laten zien dat deze biosimilars gelijkwaardig zijn aan hun voorbeeld. De acceptatie komt goed op gang, zij het langzaam.

Voor nieuwe patiënten is er inmiddels geen probleem meer, maar overstappen of omzetten wordt door
veel voorschrijvers en patiënten nog als iets anders gezien. Maar met gerichte overstapprogramma’s en goede voorlichting komt dat binnen enkele jaren wel goed. Ook bij deze middelen kun je als dokter op
afzienbare termijn vaststellen of het middel werkt of niet, gelijk aan de voorbeeldmiddelen.

De grootste stap in deze klasse wordt einde 2018 verwacht wanneer het patent op Humira® verloopt. Dit alleen al kan een besparing van zeker 100 miljoen euro opleveren.

Derde klasse

Nu staan we op de drempel van de derde klasse biosimilars: biologische middelen zoals trastuzumab en rituximab die worden toegepast in de oncologie en de hematologie. Daarbij is de onzekerheid nog weer iets groter, omdat behandelsucces een afgenomen kans is op overlijden aan kanker, of omgekeerd uitgedrukt: de patiënt leeft langer of is langer ziektevrij. De meetbaarheid op individueel patiëntenniveau is veel minder eenvoudig vast te stellen. Acceptatie van die biosimilars vraagt dus vertrouwen in het ontwikkelmodel en de deskundigheid van de registratieautoriteiten.

Het Nationaal Biosimilar Symposium

Stichting Initiatiefgroep Biosimilars Nederland ziet het als haar taak een rol te spelen in het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over biosimilars en een platform te bieden voor discussie. Dat doen we onder andere door jaarlijks het Nationaal Biosimilar Symposium te organiseren.

Laatste Nieuws

‘Er is steeds meer onderzoek beschikbaar naar overstappen’

16 mei 2018

Apotheker en promovendus Liese Barbier van de Katholieke Universiteit van Leuven (België) heeft veel (literatuur)onderzoek verricht naar biosimilars. Zij gaf op het symposium een overzicht van patiëntonderzoeken naar overstappen, en welke lessen er te trekken zijn uit trials en registers. To switch or not to switch? That is the biosimilar question, haalt Liese Barbier een […]

Lees verder

‘Met dit programma willen we de kennis rondom biosimilars vergroten’

16 mei 2018

Internist Anton Franken, verbonden aan het Isala in Zwolle, is secretaris van Biosimilars Nederland. Op het symposium lichtte hij het implementatieprogramma Biosimilars op Maat toe, dat Biosimilars Nederland samen met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het ministerie van VWS heeft ontwikkeld en beschikbaar komt voor alle Nederlandse ziekenhuizen. “In de afgelopen jaren stegen […]

Lees verder

‘Goed communiceren kan nocebo-effect voorkomen’

16 mei 2018

Lieke Tweehuysen is in opleiding tot reumatoloog in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Ze publiceerde diverse artikelen over biosimilars. Op het symposium ging zij in op wat het nocebo effect is en hoe dit kan worden voorkomen bij de overstap naar een biosimilar. Bijna iedereen kent het placebo-effect, waarbij patiënten positieve effecten ervaren omdat ze positieve […]

Lees verder

‘Neem de gevoelens van de patiënt serieus’

16 mei 2018

Beleidsmedewerker medicijnen Pauline Evers van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en programmamanager Marga Schrieks van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) gaan in een duo-lezing in op de vraag wat patiënten(verenigingen) verwachten van biosimilars in de oncologie en hoe zij vinden dat implementatie het beste kan gebeuren. Nieuwe patiënten laten starten met de meest doelmatige behandeling […]

Lees verder